Projekty
11 września 2019

W nowym roku szkolnym 2019/2020 zrealizujemy następujące projekty:

 

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne realizuje projekt pt. „Jesteśmy stąd” w ramach zadania publicznego polegającego na realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących wiedzę o mieście i regionie.

Projekt obejmuje cykl lekcji regionalizmu na żywo dla dzieci, warsztaty dla regionalistów związane z rokiem obrzędowym i organizację konferencji popularno-naukowej, pt. „Święta w śląskiej obrzędowości dorocznej”.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej.

 

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne realizuje projekt pt. „Zachować mowę ojców” zawierający publikację książki pt. „O Śląsku po Śląsku” w ramach zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Projekt obejmuje konkurs plastyczny dla dzieci oraz wydanie i promocję książki pt. „O Śląsku po Śląsku”.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej.

 

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne realizuje projekt pt. „Patriotyzm na co dzień i od święta – edycja jesienna” w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

Projekt obejmuje konkursy poezji, prozy i piosenki patriotycznej, warsztaty z wiedzy obywatelsko-patriotycznej i regionalnej oraz organizację gali finałowej z wystawą nagrodzonych prac z konkursów plastycznych.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej, Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

 

 


2019 r. Projekt „Chcę znać swoje dziedzictwo” XIX MIEJSKI KONKURS WĘDRUJEMY PO ŻORACH I ODKRYWAMY MIEJSCA ZWIĄZANE Z HISTORIĄ POLSKI I NASZEGO REGIONU. Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory i Przewodniczący Rady Miasta. Organizatorami konkursu są Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach-Osinach, SP-17 Żory, SP-15 Żory oraz Księgarnia SOWA więcej 

 

 

 

2019 r. Projekt „Chcę znać swoje dziedzictwo” VII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY TEKST NAPISANY W JĘZYKU ŚLĄSKIM

 ŚLĄSKIE  BAJDURZENIE
(wiersz, monolog, dialog, scenka rodzajowa, powieść, nowela, opowiadanie, baśń, mit, legenda, pamiętniki, oda, hymn, pieśń, elegia, fraszka) więcej ►

 

 

 

 

2019 rXVI WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod hasłem „MISTRZ ORTOGRAFII WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019” Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła. Organizatorem konkursu jest Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach więcej 

 

 

KONKURSY EDYCJA WIOSENNA

 

 

2019 r. Projekt: „Patriotyzm na co dzień i od święta”.

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne wygrało projekt „Patriotyzm na co dzień i od święta”, w ramach realizacji zadania publicznego.

 

Projekt obejmuje:

 

EDYCJĘ WIOSENNĄ: Cykl konkursów pt. Majowe Święta w pieśni, poezji, prozie i sztukach plastycznych.

 

EDYCJĘ JESIENNĄ: Cykl konkursów pt. Konkurs poezji i prozy patriotycznej i żołnierskiej. Konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej.

 

Projekt będzie realizowany przy współpracy Centrum Edukacji Regionalnej oraz Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach. więcej 

 

 

 

 

 

 

2019 r.   „Chcę znać swoje dziedzictwo – Żory 2019”Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach oraz Zespół Szkolno -Przedszkolny  nr 8 w Żorach przy współpracy z:  Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Urząd Miasta Żory i Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.  więcej 

 

ZNAM MOJE MIASTO, ŻORY NIEZNANE I TAJEMNICZE, MALI  ŻORZANIE ZNAJĄ SWOJE MIASTO

 

 

► VIII edycja festiwalu powiatowego PIEŚNICZKI  I PRZYŚPIEWKI ŚLĄSKIE

 XXV edycja konkursu powiatowego ŚLĄSKIE GODKI

 

 


 

 

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne we współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach wraz z partnerami projektu serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkurach z cyklu „Patriotyzm na co dzień i od święta w odsłonie JESIENNEJ” oraz „Żory moja mała ojczyzna – na 100% Niepodległa”. Wszystkie konkursy odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach a ich zwieńczeniem będzie uroczysta gala patriotyczna. Zapraszamy do udziału i wspólnego świętowania naszej NIEPODLEGŁOŚCI.

 

Organizacja konkursów została dofinansowana ze środków Gminy Miejskiej Żory.

http://www.zory.pl/

oraz

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

https://niepodlegla.gov.pl/

 

Realizowane przez nas projekty:

KONKURSY EDYCJA JESIENNA

2018 r. Projekt „Żory moja mała ojczyzna – na 100% Niepodległa” 

 

 

2018 r.  Projekt „Patriotyzm na co dzień i od święta w odsłonie Jesiennej” 

 

 

KONKURSY EDYCJA WIOSENNA

2018 r.  Projekt: Chcę znać swoje dziedzictwo”, w ramach oferty realizacji zadania publicznego tj. realizowania przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących wiedzę o mieście i regionie.

 

2018 r.  Projekt: „Patriotyzm na co dzień i od święta”.


 

W 2017 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:
Z Urzędu Miasta Żory

 • Patriotyzm na co dzień i od święta,
 • Chce znać swoje dziedzictwo cykl konkursów dotyczących znajomości swojego miasta.

 

W 2016 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:
Z Urzędu Miasta Żory

 • Wydanie gry planszowej pt. „Czy znasz to miasto? Żory znane i nieznane”,
 • Chcę znać swoje dziedzictwo – cykl konkursów i festiwali regionalnych,

Z Urzędu Marszałkowskiego

 • XI Śląska Konferencja Naukowa pt. „Śląsk w Wiekach Średnich”

 

W 2015 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:

Z Urzędu Miasta Żory

 • Edukacja Ekologiczna Drogą Do Zdrowego Stylu Życie – rozwijanie zainteresowań ekologicznych małych i dużych mieszkańców Żor,
 • Patriotyzm na co dzień i od święta – majowe święta w poezji i prozie i sztukach plastycznych,
 • Chcę znać swoje dziedzictwo – cykl konkursów i festiwali regionalnych,
 • Wydanie książki pt.: „Historia Rzemiosła Żorskiego 2010-2015”,

Z Urzędu Marszałkowskiego

 • Mistrz Ortografii – Województwa Śląskiego 2015 Roku,
 • Przyrodnicza wędrówka po województwie śląskim,
 • Organizacja X Śląskiej Konferencji Naukowej pt. W jaki sposób śląskie tradycje przekazywać młodemu pokoleniu?

 

W 2014 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:

Z Urzędu Miasta Żory

 • Tańcem, śpiewem, jadłem, rękodziełem poznajemy ojców naszych schedę,
 • Słowem i kolorem czarowane – warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych,

Z Urzędu Marszałkowskiego

 • Przyrodnicza wędrówka po województwie śląskim,
 • Mistrz ortografii województwa śląskiego,

 

W 2013 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:
Z Urzędu Miasta Żory

 • Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013,
 • Dzieci i dorośli na scenie w bajkach i baśniach z morałem – warsztaty dla dzieci i dorosłych,
 • COOLturalne – Warto znać Żory,

Z Urzędu Marszałkowskiego

 • Mistrz ortografii województwa śląskiego,

 

W 2012 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:
Z Urzędu Miasta Żory

 • Z kulturą na Ty – edycja czwarta,
 • Historia Żor słowem pisana przez dzieci malowana,
 • Poznaje szanuję i chronię – my dla przyrody, 
 • COOLturalne – Warto znać Żory, 

Z Urzędu Marszałkowskiego

 • Przyrodnicza wędrówka po województwie śląskim,
 • Mistrz ortografii województwa śląskiego,
 • Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Śląskich – Żory 2012,
 • Co warto chronić i o czym warto pamiętać – lekcje regionalizmu na żywo,
 • Organizacja warsztatów i VII Konferencji Naukowej na temat; Wielokulturowość o Tożsamość Kulturalna mieszkańców Górnego Śląska, 
 • Dni Województwa Śląskiego,

 

W 2011 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:

 • Z kulturą śląską na ty – kontynuacja projektu,
 • Historia Żor słowem pisana- metodą warsztatową wypracowana,
 • Słowem i kolorem czarowane – Spotkania artystyczne dla uczniów klas IV-VI  rozwijające zainteresowania dzieci teatrem i plastyką,

Poznać po mowie, co mo kto w głowie – konkurs na tekst pisany w gwarze śląskiej dla starszych i młodszych.

 

 

W 2010 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:
z Urzędu Marszałkowskiego

 • Śląskie stroje i obyczaje ludowe – kolorowanka wspólną pracą dzieci i dorosłych,
 • Poznać po mowie, co mo kto w głowie”- konkurs gwary śląskiej dla starszych i młodszych na tekst gwarowy i jego prezentację,
 • Skarbnica  wiedzy o  mojej  Małej  Ojczyźnie – Bajtel dla uczniów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
 • Festiwal pieśni i przyśpiewek śląskich – Żory 2010 r.,
 • VI Śląska Konferencja Naukowa – Wielokulturowy przekaz,
 • Legendy, podania i opowieści Śląskie – z cyklu Żory piórkiem i pędzlem cz. IV,
 • Co warto chronić o czym warto pamiętać.

Z Urzędu Miasta Żory

 • Z Kulturą Śląską na Ty,
 • Słowem Czarowane – spotkania artystyczne dla kl. IV-VI,
 • Dzieci i dorośli na scenie w bajkach i baśniach z morałem – warsztaty dla dzieci i dorosłych,
 • Kronika Szkolna.

 

W 2009 roku uzyskano następujące dotacje:
z Urzędu Marszałkowskiego

 • „Bajtel” – skarbnica wiedzy o mojej małej ojczyźnie,
 • Oświata i wychowanie – oto jest pytanie. Odpowiedź znajdziesz w naszym „Kaganku”,
 • Legendy, podania i opowieści Śląskie – z cyklu Żory piórkiem i pędzlem,
 • Książka pt. Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkańcy w wojnie obronnej 1939 r.,
 • Organizacja warsztatów i V Śląskiej Konferencji Naukowej poświęconej językowi śląskiemu oraz postaci Wojciecha Korfantego  ,
 • Tańce i zabawy śląskie – wyrazem tożsamości kulturowej regionu,
 • Wojciech Korfanty – symbol dla serca Europy,
 • Śladami krzyży i kapliczek naszej Małej Ojczyzny,
 • Biblioteczka Multimedialna – cykl zajęć z obrzędami  śląskimi. 

Z Urzędu Miasta Żory

 • „Z Kulturą Śląską na Ty”.


W 2008 roku uzyskano dotacje na następujące projekty:

Z Urzędu Marszałkowskiego

 • „Z Kulturą Śląską na Ty”,
 •  Oświata i wychowanie – oto jest pytanie. Odpowiedz znajdziesz w naszym „Kaganku”,
 • „Co  warto   chronić  i  o  czym  warto  pamiętać”, 
 • Lekcje regionalizmu  na  żywo,
 • „Obraz tradycyjnej rodziny śląskiej w świadomości współczesnego mieszkańca regionu śląskiego”,
 • Wydanie książki „Z dziejów kolejnictwa w 70 rocznice budowy linii kolejowej Pszczyna – Żory – Rybnik,
 • Wydanie czasopisma „Bajtel” partnerstwo z ZHP,
 • Z Urzędu Miasta Żory,
 • „Z Kulturą Śląską na Ty”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij